small-headline

Gjeldsforsikring ved brukskreditt

Brukskreditt inntil 300000

Online24 AS tilbyr gjeldsforsikring til Brukskreditt. Forsikring vil betjene lånet ditt med minimumsbeløpet ved midlertidig arbeidsudyktighet som følge av sykdom eller ulykke, ved ufrivillig arbeidsledighet eller ved sykehusopphold. Ved tap av liv eller ved kritisk sykdom* vil forsikringen kunne innfri restgjelden med inntil kr. 300.000,-.

Fordeler med gjeldsforsikring:

– Gir deg og dine nærmeste økonomisk trygghet.
– Sletter lånet ditt dersom du skulle bli alvorlig syk eller falle fra.
– Krever ingen helse- eller legeerklæring ved inngåelse.


Du kan tegne gjeldsforsikring på lånet ditt dersom du er:

– Under 65 år
– Fullt arbeidsfør og ikke kjent med at du lider av kritisk sykdom

Forsikringen gjelder kun hovedsøker og kan sies opp skriftlig når som helst. Fullstendige vilkår mottas ved tegning

Hva koster gjeldsforsikring?
Forsikringen har en meget gunstig pris. Du betaler kun 0,5% av den til enhver tid gjeldende saldo. Se i tabellen under for eksempler på månedlig forsikringspremie:

Lånebeløp: Forsikringspremie
Kr. 300.000,- Kr. 1500,-
Kr. 100.000,- Kr. 500,-
Kr. 75.000,- Kr. 375,-
Kr. 50.000,- Kr. 250,-
Kr. 25.000,- Kr. 125,-
Kr. 10.000,- Kr. 50,-

Den månedlige premien kommer i tillegg til terminbeløpet og reduseres i takt med nedbetalingen av lånet. Forsikringspremien fremkommer på fakturaen.

Forsikringen er utarbeidet i samarbeid med DNB Livsforsikring ASA.

* Kritisk sykdom: hjerteinfarkt, hjerneslag, kreft, nyresvikt, hjerte/karsykdommer som krever kirurgi, transplantasjon av stort organ (hjerte, lunge, benmarg eller bukspyttkjertel).