small-headline

Fleksibelt Lån

Prisliste Fleksibelt Lån per 29.06.2016

Lånebeløp

Etableringsgebyr

Nominell rente (flytende)

Årlig effektiv rente

Termingebyr

Årsgebyr

E-postfaktura/AvtaleGiro

Uttaksgebyr

(Valgfri) papirfaktura

(Valgfri) betalingsforsikring

(Valgfri) behandlingsgebyr

Kr 10 000–kr 400 000

Kr 490–kr 1 950 (avhengig av lånebeløp)

7,9 %–19,9 % (avhengig av lånebeløp og økonomisk situasjon)

15,8 %*

Kr 35

kr 0,-

kr 0,-

kr 0,-

Kr 35

0,25 % av saldo per måned

Kr 450 (ved endringer i låneavtalen etter etablering)

*Låneeksempel med mest benyttet rente ved tildelt lån på kr 65 000 over 5 år, effektiv rente 15,8 %. Etableringsgebyr kr 640, totalt: kr 92 309.

Forbrukslån inntil 500 000,-

Nominell rente fra 7,9% til 19,9%
Låneeksempel: kr 65 000 over 5 år, effektiv rente 15,8 %. Etableringsgebyr kr 640, totalt: kr 92 309.

Annen informasjon
Som finansagent for Collector Bank, yA Bank, Komplett Bank, BB Bank ASA, Ikano Bank, Avida Finans, Resurs Bank og Bluestep Finans skal vi forberede og fremme søknad om innskuddsavtaler, låneavtaler, kausjonsavtaler og/eller kortprodukter til en eller flere av de nevnte bankene.

Vi gjør oppmerksom på at vi, som finansagent, mottar provisjon fra banken/e (nevnt ovenfor) på bakgrunn av inngåtte avtaler om lån m.m. formidlet gjennom oss. Vi har ikke anledning til å motta godgjørelse fra andre enn vedkommende bank/er , jfr. Finansavtalelovens § 88. Vi er lovpålagt å se til at bankens plikter overfor kunden er oppfylt innenfor det oppdraget vi har fått fra vedkommende bank. Dersom banken eller vi misligholder forpliktelsene i relasjon til konkrete produkter kan kunden gjøre eventuelle misligholdssanksjoner gjeldende direkte mot vedkommende bank.

Dersom vårt eventuelle mislighold gjelder andre forhold, for eksempel investeringsråd gitt av oss, kan klager bare rettes mot banken hvis vi er tilknyttet agent for vedkommende bank etter verdipapirhandellovens § 10-16. Fortiden formidler vi ikke konsesjonspliktige investeringstjenester/produkter.

Du kan sammenlikne våre priser med priser fra andre selskaper på finansportalen.no.